Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Kuratorium Oświaty w Krakowie opublikowało listę stypendystów na rok szkolny 2020/21 z województwa małopolskiego. Są na niej uczniowie naszego liceum. Za najwyższą średnią ocen w czteroletnim cyklu nauczania po szkole podstawowej stypendium otrzymał – uczeń Kacper Słaboń z klasy  2e…
Read more

Stypendium Prezesa Rady Ministrów (XI 2017)

W środę 8 listopada 2017 roku w Kuratorium Oświaty w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Prezesa Rady Ministrów 307 stypendystom z województwa małopolskiego. Wyróżnionym uczniom dyplomy wręczyła Pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty. Stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy…
Read more

Stypendium Prezesa Rady Ministrów (I 2017)

Uczeń klasy IIc Łukasz Hawrylak został stypendystą Prezesa Rady Ministrów. W dniu 24 stycznia 2017 roku, podczas uroczystości w Kuratorium Oświaty w Krakowie, Łukasz odebrał dyplom i gratulacje z rąk Małopolskiego Kurator Oświaty pani Barbary Nowak. Warto wspomnieć, że stypendium zostało przyznane za najwyższą średnią…
Read more

Stypendium Prezesa Rady Ministrów (XI 2015)

W dniu 16 listopada 2015 roku uczennica klasy IId Małgorzata Kucia odebrała dyplom stypendystki Prezesa Rady Ministrów z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty pana Aleksandra Palczewskiego.

Accessibility Toolbar