Rozpoczęcie roku szkolnego (IX 2014)

1 września uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, a także uczciliśmy pamięć naszych przodków, którzy dokładnie 75 lat temu przelewali swoją krew za naszą przyszłość. Od samego rana trwały ostatnie przygotowania, by idealnie zainaugurować rozpoczęcie roku szkolnego. Po tym, jak wszyscy pierwszoklasiści odnaleźli i zajęli miejsca w sali gimnastycznej, prowadzący dali sygnał do rozpoczęcia uroczystości.

Część oficjalną ceremonii stanowiło powitanie gości, grona pedagogicznego, uczniów. Minutą ciszy uczczono rocznicę wybuchu II wojny światowej. Swoje wystąpienia zaprezentowała Pani Dyrektor – mgr Irena Majda, Dyrektor Instytutu d/s naukowo-badawczych dr hab. Monika Marzec, która ogłosiła objęcie oficjalnym patronatem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego klasy pierwsze realizujące fizykę w zakresie rozszerzonym (tj. 1a, 1e, 1g). Słowo do nauczycieli, gości i uczniów skierował także przedstawiciel Rady Rodziców, a także przewodniczący Samorzadu Szkolnego.

Po części oficjalnej krótki program artystyczny wykonali uczniowie z klasy IIa. Gwóźdź programu stanowiła autorska przeróbka piosenki znanego polskiego zespołu „Ich Troje”, która ukazała w krzywym zwierciadle szkolne realia.

Po zakończeniu programu artystycznego wychowawcy zaprosili uczniów klas pierwszych do sal. Natomiast klasa IIa ponownie powitała nowy rok szkolny, tym razem z klasami drugimi i trzecimi wprowadzając je w atmosferę początku nowego roku szkolnego. Po zakończeniu uroczystości wszyscy udali się do sal na spotkania z wychowawcami, a następnie domu, aby korzystać z ostatniego dnia odpoczynku przed szkolnymi obowiązkami.

Accessibility Toolbar