III Powiatowy Konkurs Matematyczny

Regulamin

[ Regulamin konkursu ]
[ Załącznik nr 1 ]

Wyniki

[ Wyniki konkursu – komunikat Jury ]

Relacja

1 czerwca 2016 roku odbył się III Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Gimnazjalistówpod patronatem Starosty Olkuskiego, Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Posłów na Sejm RP: Lidii Gądek, Agnieszki Ścigaj, Jacka Osucha, Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. Uczestnikami konkursu było 22 uczniów z gimnazjów powiatu olkuskiego.
Impreza rozpoczęła się spotkaniem uczniów i ich opiekunów z Dyrekcją I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego oraz dr Zofią Ambroży, pracownikiem naukowym Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W trakcie spotkania dr Zofia Ambroży wygłosiła prelekcję dla gimnazjalistów na temat metody szufladkowej Dirichleta.

Po uroczystym rozpoczęciu i poczęstunku przystąpiono do części konkursowej. Uczniowie mieli do rozwiązania (w ciągu 60 minut) 4 zadania problemowe. W dniu konkursu dr Zofia Ambroży wygłosiła również wykład „Problem Flawiusza” dla uczniów drugich klas matematycznych naszej Szkoły.

8 czerwca 2016 r. zostały ogłoszone wyniki. Zgodnie z regulaminem laureatami III Powiatowego Konkursu Matematycznego dla Gimnazjalistów zostali:
Oliwia Auguścik i Weronika Bałazy z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach (uzyskały 17 pkt) oraz Weronika Furman z Gimnazjum nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu i Łukasz Grzybowski z Gimnazjum nr 2 im. św. Królowej Jadwigi w Olkuszu w (uzyskali 16 pkt)

16 czerwca 2015 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu panią Irenę Majdę i Wicestarostę Powiatu Olkuskiego pana Jana Orkisza.
Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Urząd Miasta i Gminy Olkusz oraz Radę Rodziców. Poczęstunek dla uczestników przygotował pan Grzegorz Pomierny.

Konkurs zorganizowały: Beata Drzewiecka, Renata Dylewska, Anna Gardyła oraz Teresa Kosiarska.

Konkurs + rozdanie nagród


Accessibility Toolbar