Relacja – VIII Powiatowy Konkurs Matematyczny

26 maja 2023  r. odbył się VIII Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych pod patronatem Starosty Olkuskiego i Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest to cykliczne przedsięwzięcie, umożliwiające uczniom uzdolnionym matematycznie, sprawdzenie swoich wiadomości i umiejętności na szczeblu powiatowym.

W tym roku do Konkursu zgłosiło się 28 uczniów z 15 szkół podstawowych powiatu olkuskiego.

Uczestników oraz  i ich opiekunów przywitały: Pani Dyrektor Irena Majda wraz z  Panią Wicedyrektor Iwoną Sroką oraz nauczycielami matematyki.

Następnie przystąpiono do części konkursowej. Uczniowie mieli do rozwiązania (w ciągu 60 minut) 6 zadań otwartych.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 29 maja 2023 r.

Zgodnie z regulaminem laureatami VIII Powiatowego Konkursu Matematycznego zostali:

– Amelia Furman z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Wolbromiu,

– Maciej Liszka ze Szkoły Podstawowa nr 2 im. Władysława Stanisława Reymonta w Bukownie,

– Damian Michalski ze Szkoły Podstawowej w Sienicznie

Wszyscy laureaci uzyskali maksymalną liczbą punktów.

Wyróżnieni zostali:

– Szymon Dela ze Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Jangrocie,

 – Maria Krawczyk ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza w Olkuszu,

– Michał Tworzydło ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach,

– Zofia Szczygieł z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Witeradowie,

– Maria Staropilny ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Zadrożu.

31 maja 2023 r., podczas Dnia Otwartego dla Ósmoklasistów, odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Laureaci i wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe i Radę Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego. W uroczystości uczestniczyli: Dyrekcja naszego liceum oraz Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu Pani Joanna Szatan – Kenderow i Radny Rady Powiatu, Wiceprzewodniczący Komisji ds. Edukacji i Kultury Oraz Kultury Fizycznej i Turystyki dr Robert Herzyk.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za udział w konkursie, zwycięzcom i ich nauczycielom gratulujemy.

Konkurs zorganizowały: Iwona Sroka, Beata Drzewiecka, Anna Gardyła i Katarzyna Pięta – nauczycielki matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu.

W dniu konkursu poczęstunek dla uczestników ufundował absolwent naszego liceum Pan Grzegorz Pomierny.

Accessibility Toolbar