Zaproszenie do udziału w IX Powiatowym Konkursie Matematycznym

Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w IX Powiatowym Konkursie Matematycznym. Patronat nad Konkursem objął  Starosta Olkuski oraz Dziekan Wydziału Matematyki
i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu olkuskiego. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 uczniów. Nazwisko i imię ucznia należy zgłosić organizatorom w terminie do 24 maja 2024 r. na adres email: konkurs.1lo.olkusz@gmail.com. Zgłoszenie uczestnika do konkursu następuje przez szkołę na karcie zgłoszeniowej. 

Konkurs będzie miał miejsce w budynku naszego liceum 4 czerwca 2024 r. (wtorek) o godzinie 9:00. Wyniki zostaną podane do wiadomości 5 czerwca 2024 r. na stronie internetowej szkoły.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 7 czerwca 2024 r. (piątek).
Zapraszamy serdecznie

Regulamin

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Zadania z poprzednich edycji konkursu

Accessibility Toolbar