VII Powiatowy Konkurs Matematyczny

Zaproszenie

Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu zapraszają do udziału w VII Powiatowym Konkursie Matematycznym.

Patronat nad konkursem objęli:

  • Starosta Olkuski
  • Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Konkurs odbędzie się 20 maja 2022 roku o godzinie 9.00,  w budynku liceum.

Zaproszenie
Regulamin
Załącznik 1
Załącznik 2


Wyniki

Wyniki konkursu – komunikat Jury ]

Relacja

20 maja 2022  roku odbył się VII Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych pod patronatem Starosty Olkuskiego i Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest to impreza cykliczna, umożliwiająca uczniom uzdolnionym matematycznie, sprawdzenie swoich wiadomości i umiejętności na szczeblu powiatowym.

W tym roku do konkursu zgłosiło się 23 uczniów szkół podstawowych powiatu olkuskiego.

Konkurs rozpoczął się spotkaniem wszystkich uczestników i ich opiekunów z Dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego – Panią Ireną Majdą, Starostą Olkuskim Panem Bogumiłem Sobczykiem, radnym powiatowym Panem Robertem Herzykiem, Kierownikiem Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Olkuszu Panem Sebastianem Korzeniowskim oraz profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego Panem Jerzym Szczepańskim.

Dr Jerzy Szczepański jest matematykiem związanym z Katedrą Teorii Aproksymacji  Instytutu Matematyki. W trakcie spotkania profesor wygłosił prelekcję przybliżającą historię matematyki i sławnych olkuskich astronomów.

Następnie przystąpiono do części konkursowej. Uczniowie mieli do rozwiązania (w ciągu 60 minut) 6 zadań otwartych.

W tym czasie dr Jerzy Szczepański wygłosił wykład pod tytułem „ Zmiana wartości prawdopodobieństwa spotkania dwóch osób w określonym miejscu jeśli zawężamy czas oczekiwania każdej z osób” dla uczniów klas matematycznych naszej Szkoły.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 11 czerwca 2019 r. Zgodnie z regulaminem laureatami VII Powiatowego Konkursu Matematycznego zostali:

I miejsce: Sławomir Borówka ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Zadrożu
II miejsce: Maciej Ślusarczyk ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu
III miejsce: Nikodem Mędrek ze Szkoły Podstawowej Im. Tadeusza Kościuszki w Chechle

Ponadto wyróżnienia otrzymali:  Oliwier Margas ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Bukownie i Piotr Szymczyk ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marcina Bylicy w Olkuszu.

27 maja 2022 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Przybyli do nas nagrodzeni uczniowie z opiekunami, a uroczystość uświetnili swą obecnością goście: Pan Starosta Bogumił Sobczyk, Pani Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu Joanna Szatan – Kenderow, Pani Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Magdalena Sołtysik oraz Kierownik Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Olkuszu Sebastian Korzeniowski.

Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Radę Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za udział w konkursie, zwycięzcom i ich nauczycielom gratulujemy.

Konkurs zorganizowały: Beata Drzewiecka, Renata Dylewska, Anna Gardyła i Katarzyna Pięta – nauczycielki matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu.

W dniu konkursu poczęstunek dla uczestników przygotował pan Grzegorz Pomierny.

Accessibility Toolbar