Wyniki VIII Powiatowego Konkursu Matematycznego

WYNIKI VII POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO POD PATRONATEM STAROSTY OLKUSKIEGO, DZIEKANA WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE

Zgodnie z regulaminem laureatami VIII Powiatowego Konkursu Matematycznego zostali:

Amelia Furman z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Wolbromiu
Maciej Liszka ze Szkoły Podstawowa nr 2 im. Władysława Stanisława Reymonta w Bukownie
Damian Michalski ze Szkoły Podstawowej w Sienicznie

Wszyscy laureaci uzyskali maksymalną liczbą punktów.

Wyróżnieni zostali:

Szymon Dela ze Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Jangrocie
Maria Krawczyk ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza w Olkuszu
Michał Tworzydło ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach
Zofia Szczygieł z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Witeradowie
Maria Staropilny ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Zadrożu

Gratulujemy osiągniętych sukcesów i serdecznie zapraszamy wyżej wymienionych uczniów wraz z opiekunami na uroczyste wręczenie nagród 31 maja 2023 r. o godzinie 11.30 w sali gimnastycznej podczas dnia otwartego.

Prace konkursowe mogą być udostępnione do wglądu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z organizatorami.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów matematycznych.

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu i Organizatorzy Konkursu

Accessibility Toolbar