Ślubowanie klas I (X 2016)

Jest czwartek, 13 października 2016 roku, godzina 10-ta. Zgromadzeni na sali gimnastycznej nauczyciele, rodzice, goście, a w końcu my, uczniowie, jak jeden mąż wstają z krzeseł. Reprezentacja trzech uczniów starszych klas wychodzi na środek ze sztandarem. Rozbrzmiewa hymn. Potem słowa Pani Dyrektor, które przypomniały nam o 100 letniej historii i naszej przyszłości. I wreszcie wypowiedziana przez uczniów przysięga: „-Myuczniowie klas pierwszych I liceum Ogólnokształcącego  im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, ślubujemy…”

Wiele razy ten tekst ćwiczyliśmy, mniej lub bardziej przejęci faktem, że powoli stajemy się częścią szkolnej społeczności. Ale w tamtym momencie słowa te zabrzmiały inaczej. Wypowiedziane zostały ze szczerością i odpowiedzialnością – było to w końcu nasze święto. Na dodatek ciekawie zwieńczone częścią rozrywkową: prezentacją wszystkich klas oraz rywalizacją międzyklasową.  Od tamtej chwili, tak naprawdę, rozpoczął się nowy rozdział. Dużo wyzwań, lecz i nowe przygody. Być może również długotrwałe przyjaźnie. Jestem pewna, że dla większości z nas, pierwszaków, nadchodzące trzy lata będą „edukacyjną podróżą”.

Zmiana, trwanie, wybór, wiedza, kreatywność – to słowa, które określają kierunek naszych działań. Natomiast współdziałanie, pomoc, partnerstwo i podmiotowość odnoszą się do sposobów i narzędzi, za pomocą których te nadrzędne cele chcemy osiągnąć. Wierzę, że dzięki tym działaniom powstanie szkolna społeczność, której wszyscy członkowie będą realizować nie tylko powierzone im zadania, ale też rozwijać swoje talenty i twórcze pasje. Wierzymy, że tę szkołę ukończą ludzie ambitni, zdolni do krytycznego, konstruktywnego myślenia oraz gotowi do działań nie tylko dla siebie, ale dla społeczności lokalnej i innych ludzi, albowiem – jak powiedział jeden z myślicieli renesansu: „Nie urodziłem się człowiekiem, ale uczyniłem się nim”. I chcemy, żeby to liceum było istotnym etapem tego trudnego i pięknego okresu kształtowania naszego człowieczeństwa.

(uczennica klasy I)

Accessibility Toolbar