Szkolne wspomnienia, biografie, …

Zwracamy się z serdeczną prośbą i zachęcamy naszych Absolwentów do dzielenia się swoimi wspomnieniami oraz fotografiami z lat szkolnych, a także informacjami o swojej działalności (np. w postaci biografii, życiorysu, …).
Informacje w postaci elektronicznej prosimy kierować na adres: archiwum@lo1.olkusz.pl.
Bardzo dziękujemy za wszelkie materiały (słowne, graficzne, …), które do tej pory otrzymaliśmy.

Accessibility Toolbar