Kształcenie na odległość przedłużone do 26 kwietnia br.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych przedłużone do 26 kwietnia 2020 roku.