Deprecated: Return type of mtekk\adminKit\setting\setting_base::jsonSerialize() should either be compatible with JsonSerializable::jsonSerialize(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/loolkusz/www/wp-content/plugins/breadcrumb-navxt/includes/adminKit/setting/class-mtekk_adminkit_setting_base.php on line 66
Egzamin maturalny: 8-29 czerwca 2020 – I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

Egzamin maturalny: 8-29 czerwca 2020

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Egzamin maturalny:

  • Termin: 8-29 czerwca br.
  • W tym roku nie będzie ustnego egzaminu maturalnego.
  • Dodatkowy egzamin maturalny powinien odbyć się na początku lipca br.
  • Przewidujemy, że wyniki matury będą podane do ok. 11 sierpnia br.
  • Osoby, które chciałyby poprawiać egzamin maturalny, mogłyby to zrobić na początku września.