Deprecated: Return type of mtekk\adminKit\setting\setting_base::jsonSerialize() should either be compatible with JsonSerializable::jsonSerialize(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/loolkusz/www/wp-content/plugins/breadcrumb-navxt/includes/adminKit/setting/class-mtekk_adminkit_setting_base.php on line 66
Ważny komunikat! – I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

Ważny komunikat!

W związku z wystąpieniem przypadku zakażenia SARS-CoV -2, decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu wszyscy uczniowie klasy 3 D oraz czterech uczniów klasy 3 E zostają objęci kwarantanną domową wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi od 02.10.2020r. do 10.10.2020r. Uczniowie oraz osoby wspólnie zamieszkujące są zobowiązane do pozostania w domu zgodnie z zaleceniami inspekcji sanitarnej. Dla uczniów objętych kwarantanną po uzyskaniu odpowiednich zgód i opinii zostanie zmieniona forma kształcenia z nauczania stacjonarnego na nauczanie zdalne. Wszyscy pozostali uczniowie szkoły kontynuują nauczanie w dotychczasowym trybie (nauczanie stacjonarne).
Dyrektor Szkoły oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu prosi wszystkich Uczniów szkoły o zachowanie zasady DDM (DEZYNFEKCJA-DYSTANS-MASECZKI). Osoby u których występują jakiekolwiek objawy infekcji górnych dróg oddechowych proszone są o pozostanie w domu i kontakt z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

Dyrektor Szkoły
mgr Irena Majda