Rozpoczęcie roku szkolnego (IX 2017)

4 września, w poniedziałek, wkroczyliśmy w nową – szkolną rzeczywistość. I choć niełatwo zapomnieć o wakacyjnych przygodach i plażach tonących w słońcu, wróciliśmy, by wytyczać nowe cele, snuć marzenia i dążyć do ich realizacji.

Wrzesień kojarzy się przede wszystkim z rozpoczęciem roku szkolnego. Nie mogliśmy jednak zapomnieć o tym, co wydarzyło się 1 IX 1939 roku. Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy walczyli, abyśmy mogli w spokoju żyć i uczyć się. Delegacja uczniów zapaliła znicz i złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową, która jest w naszym liceum od 19 IX 1981 roku i przypomina o tych, którzy swoje umiłowanie wolności i ojczyzny przypłacili życiem.

Pani Dyrektor przywitała przybyłych na uroczystość gości, grono pedagogiczne, rodziców, szczególnie ciepło pierwszoklasistów oraz absolwentów, których tradycyjnie nie zabrakło na inauguracji. Poinformowała społeczność uczniowską o ufundowaniu po raz piąty przez absolwentkę dr Zofię Krzysztoforską-Weisswasser stypendium. Tym razem bon na kurs języka niemieckiego w Instytucie Austriackim w Krakowie otrzymał Szymon Auguścik – uczeń klasy IIIa.

Pani Dyrektor w dalszej części swojego wystąpienia zapoznała młodzież z organizacją nowego roku szkolnego. Nie bez żalu rozstaliśmy się z odchodzącą na emeryturę Panią Janiną Wojas i podejmującym się nowych wyzwań księdzem Krzysztofem Bujakiem. Jeszcze raz okazało się, że rzeczywistość szkolna nie lubi nudy.

Pani Dyrektor Irena Majda życzyła uczniom „Kazika”, by nie bali się podejmować nowych wyzwań, ponieważ zdobywanie wiedzy jest wielką przygodą, maturzystom, by nie zabrakło im wiary we własne umiejętności, nauczycielom, by był to rok pracy spokojny, zapewniający im satysfakcję i umożliwił realizację wszystkich planów.

Podczas inauguracji dla klas drugich i trzecich głos zabrali: przewodnicząca Rady Rodziców – pani Ewa Prządo, kierownik Wyższej Szkoły Biznesu – pan Sebastian Korzeniowski oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Ziemowit Polak. Spotkanie z klasami pierwszymi swoimi wystąpieniami uatrakcyjnili: przedstawicielka Rady Rodziców – pani Aleksandra Orkisz oraz zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – Julia Szczepanek.

Było kolorowo, gwarno i radośnie dzięki uczniom klasy IIb, która objęła pieczę nad organizacją uroczystości i wywiązała się z tego znakomicie.

Galeria

Zaproszenie

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

4 września 2017 (poniedziałek)

dla uczniów klas pierwszych:
godz. 9.30 – spotkanie z wychowawcą w klasie według załączonego wykazu sal
godz. 11.00 – spotkanie z Dyrekcją Szkoły w sali gimnastycznej

dla uczniów klas drugich i trzecich:
godz. 9.30 – spotkanie z Dyrekcją Szkoły w sali gimnastycznej,
następnie spotkanie z wychowawcą w klasie według załączonego wykazu sal

Msza św. z okazji Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2017/2018
dla uczniów, nauczycieli i pracowników odbędzie się
Bazylice Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu
dnia 4 września 2017 o godz. 8.00

Zapraszamy serdecznie Uczniów oraz Rodziców

Wykaz sal… ]

Accessibility Toolbar