„Naukowe inspiracje – ciekawie i kreatywnie: młody, aktywny obywatel”

Zakończenie projektu
„Naukowe inspiracje – ciekawie i kreatywnie: młody, aktywny obywatel”

12 grudnia 2017 roku 8 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu wraz  z nauczycielem wiedzy o społeczeństwie mgr Grzegorzem Kaszewskim ukończyło projekt „Naukowe inspiracje – ciekawie i kreatywnie: młody, aktywny obywatel” zrealizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw MŁODZIEŻY OLKUSKIEJSIMO” we współpracy z Kołem Naukowym Studentów Politologii w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Zajęcia w ramach projektu odbywały się od połowy października do 12 grudnia a przeprowadzili je pracownicy Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego: dr Radosław Marzęcki, dr Łukasz Stach oraz mgr Mateusz Kamionka. Program projektu obejmował warsztaty „Dlaczego warto być aktywnym” na przykładzie aktywności społecznej społeczeństwa polskiego, zajęcia grupowe dotyczące spotkania ze studentami KNISIP w zakresie badań nad aktywnością młodzieży, które odbyły się na Uniwersytecie Pedagogicznym. Następnie młodzież uczestniczyła w warsztacie „Jak założyć stowarzyszenie, fundację, partię polityczną”, w warsztacie dotyczącym manipulacji medialnych oraz analizy i oceny przygotowanych statutów stowarzyszeń, fundacji i partii politycznych. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe certyfikaty ukończenia projektu.

Realizacja projektu pobudziła młodzież do aktywnego angażowania się w różne inicjatywy. Dziękujemy organizatorom za przeprowadzenie projektu.

Accessibility Toolbar