Dzień Edukacji Narodowej / Ślubowanie klas I (2018)

14 października. Tego dnia obchodzimy w Polsce Dzień Edukacji Narodowej, w szkole popularnie zwany Dniem Nauczyciela. Odświętnie ubrana młodzież , eleganccy nauczyciele, kwiaty, życzenia, uroczyste akademie…

W murach KAZIKA święto to ma, jak tradycja nakazuje, piękną oprawę. Od lat łączymy je ze ślubowaniem klas pierwszych. Podczas uroczystej akademii ma również miejsce przekazanie sztandaru szkoły nowemu składowi pocztu sztandarowego.

Ważnym punktem programu są oczywiście życzenia i podziękowania dla nauczycieli i pracowników szkoły. W tym roku, powołując się na myśl, że „Nauczyciel… to przewodnik i lider, sternik łodzi. Jednakże energia, która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się” – pani dyrektor Irena Majda zwróciła uwagę na to, że szkołę tworzą nauczyciele i uczniowie. Rola jednych i drugich jest nieoceniona, ogromna. Życzenia szkolnej społeczności przekazali również przedstawiciel Rady Rodziców oraz członkowie Stowarzyszenia „Złota Arka” Nauczycieli i Absolwentów I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, kierując na tę okoliczność specjalny list.
Dzień Edukacji Narodowej to także okazja do wręczenia nagród nauczycielom i pracownikom szkoły. I w tym roku szkolnym podczas uroczystej akademii pani dyrektor Irena Majda nagrodziła swoich nauczycieli, informując jednocześnie o przyznaniu Nagrody Ministra Edukacji Narodowej mgr Bogusławie Wajdzik i Nagrody Starosty mgr Agnieszce Piasny.
Szczególnym miłym i ciepłym momentem akademii było niezwykłe, godne króla, pożegnanie ustępującego przewodniczącego szkoły Bartłomieja Kiszki, który, korzystając z okazji przekazał piękne życzenia gronu pedagogicznemu oraz namaścił swoich następców.

Chwilą niezwykle podniosłą podczas uroczystości było ślubowanie klas pierwszych. W imieniu każdej z klas wygłosił je przewodniczący tejże klasy, po czym wszyscy pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do grona uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu.
Akademia z okazji Dnia Nauczyciela daje nam każdego roku możliwość zaproszenia w mury szkolne emerytowanych nauczycieli, którzy wychowywali poprzednie pokolenia naszych absolwentów. I w tym roku mieliśmy zaszczyt gościć szacownych mentorów.

Po części oficjalnej akademii nastąpiła cześć artystyczna, na którą złożyła się inscenizacja fr. powieści Witolda Gombrowicza („Lekcja polskiego„) oraz piosenki do słów Agnieszki Osieckiej, którymi jeszcze raz uczczono nauczycieli i pracowników szkoły. Niezwykła atmosfera połączyła wszystkich.
Na koniec było coś i dla pierwszoklasistów. Konkursy i zdrowa rywalizacja wprowadziły dużo radości i mocnych emocji.

Tegoroczną uroczystość przygotowała klasa 2g.

Accessibility Toolbar