Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

W poniedziałek 2 września 2019r. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020. Było to wyjątkowe wydarzenie gdyż zbiegło się z obchodami 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz przystąpieniem naszego liceum do ogólnopolskiej akcji „Przerwany marsz…”, jak i powitaniem podwójnego rocznika uczniów klas pierwszych – absolwentów oddziałów gimnazjalnych oraz klas ósmych szkół podstawowych.

To niezwykłe rozpoczęcie roku szkolnego uświetnili swoją obecnością emerytowani nauczyciele naszej szkoły urodzeni przed i w czasie II wojny światowej, którym lata okupacji zabrały beztroskie dzieciństwo przysparzając dni pełnych lęku i smutku. Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy swoje umiłowanie wolności i ojczyzny przypłacili życiem. Byli wśród nich nasi uczniowie, absolwenci i nauczyciele. Delegacja młodzieży złożyła kwiaty i zapaliła znicz pod tablicą pamiątkową znajdującą się w budynku naszego liceum jako wyraz pamięci i szacunku.

Podczas uroczystości Pani Dyrektor Irena Majda zapoznała uczniów z organizacją nowego roku szkolnego, przekazała dyplom Ministra Edukacji Narodowej stypendyście i absolwentowi Jakubowi Waszkiewiczowi oraz wręczyła Nagrody Starosty Olkuskiego za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i artystyczne uczniom oraz absolwentom. Nagrodzeni zostali: Michał Kurek, Kacper Topolski, Filip Płonka, Jakub Kubat, Mikołaj Smok, Krystian Pietrasik, Bartosz Ziębiński, Przemysław Czaja, Daria Dudek, Paweł Kamiński, Anna Tomsia. Poinformowała także o ufundowaniu (już po raz siódmy) przez absolwentkę dr Zofię Krzysztoforską-Weisswasser stypendium w postaci bonu na kurs języka niemieckiego w Instytucie Austriackim w Krakowie, który za swoje zaangażowanie w wymiany międzynarodowe otrzymał Kacper Suski – uczeń klasy IIIe.

Podczas inauguracji głos zabrali: przewodnicząca Rady Rodziców – pani Joanna Imielska, kierownik Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Olkuszu – pan Sebastian Korzeniowski oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Anna Janda.

Po części oficjalnej wszyscy obejrzeli montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów klasy IIB, nawiązujący do wydarzeń sprzed osiemdziesięciu lat. Na zakończenie Pani Dyrektor złożyła serdeczne życzenia na nowy rok szkolny.


Zaproszenie:

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

2 września 2019 (poniedziałek)

dla uczniów klas pierwszych:
godz. 9.30 – spotkanie z wychowawcą w klasie według załączonego wykazu sal
godz. 11.00 – spotkanie z Dyrekcją Szkoły w sali gimnastycznej

dla uczniów klas drugich i trzecich:
godz. 9.30 – spotkanie z Dyrekcją Szkoły w sali gimnastycznej,
następnie spotkanie z wychowawcą w klasie według załączonego wykazu sal

Msza św. z okazji Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2019/2020
dla uczniów, nauczycieli i pracowników odbędzie się
w Bazylice Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu
dnia 2 września 2019 o godz. 8.00

Uczniów obowiązuje strój galowy.

Zapraszamy serdecznie Uczniów oraz Rodziców

[ Wykaz sal… ]

Accessibility Toolbar