Zaproszenie do udziału w XIX Powiatowym Konkursie Historyczno-Literackim „Jeszcze Polska nie zginęła…”

Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu zapraszają do udziału w XIX Powiatowym Konkursie Historyczno-Literackim „Jeszcze Polska nie zginęła…” organizowanym dla uczniów siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu olkuskiego z okazji 225. rocznicy powstania Pieśni Legionów Polskich we Włoszech oraz 200. rocznicy śmierci autora pieśni- Józefa Wybickiego.

Patronat nad konkursem objęli:

  • Wiceminister Sportu i Turystyki, Poseł na Sejm RP Jacek Osuch
  • Poseł na Sejm RP Agnieszka Ścigaj
  • Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita
  • Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak
  • Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk
  • Instytut Pamięci Narodowej.

Konkurs odbędzie się w dniu 18 marca 2022 r. o godz. 10:00 w budynku liceum.

Regulamin konkursu
Załącznik 1 oraz załącznik 2: Karta zgłoszenia ucznia oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO)
Załącznik 3

Accessibility Toolbar