Zaproszenie do udziału w Jubileuszowym XX Powiatowym Konkursie Historyczno-Literackim

Zapraszamy do udziału w Jubileuszowym XX Powiatowym Konkursie Historyczno-Literackim „Gloria victis” – „chwała zwyciężonym” organizowanym dla uczniów siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu olkuskiego z okazji 160. rocznicy Powstania Styczniowego. 

Patronat nad konkursem objęli:
– Minister ds. Integracji Społecznej, Poseł na Sejm RP Agnieszka Ścigaj
– Wiceminister Sportu i Turystyki, Poseł na Sejm RP Jacek Osuch
– Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita
– Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak
– Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie

Konkurs odbędzie się w dniu 24 marca 2023 r. o godz. 10:00 w budynku liceum. W załączniku przesyłamy regulamin konkursu oraz załączniki. 
Prosimy o przekazanie powyższych informacji nauczycielom historii, języka polskiego oraz plastyki. 

Z poważaniem
Organizatorzy
Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu

Regulamin
Karta zgłoszenia i RODO

Accessibility Toolbar