Deprecated: Return type of mtekk\adminKit\setting\setting_base::jsonSerialize() should either be compatible with JsonSerializable::jsonSerialize(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/loolkusz/www/wp-content/plugins/breadcrumb-navxt/includes/adminKit/setting/class-mtekk_adminkit_setting_base.php on line 66
I Pracownia Fizyczna – I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

I Pracownia Fizyczna

Zajęcia laboratoryjne – I Pracownia Fizyczna – dla uczniów liceów w Instytucie Fizyki UJ.

Nasza szkoła od lat współpracuje z Instytutem Fizyki UJ. W I Pracowni Fizycznej (I PF IF UJ) odbywają się zajęcia laboratoryjne dla uczniów w celu podniesienia atrakcyjności kształcenia w zakresie nauk ścisłych i wspierania procesu dydaktycznego. Jesteśmy jedyną szkołą średnią w powiecie olkuskim, która podjęła taką współpracę.


2019/2020

I Pracownia Fizyczna w Instytucie Fizyki UJ (22 XI 2019)

I Pracownia Fizyczna w Instytucie Fizyki UJ (11 X 2019)

2018/2019

Zajęcia laboratoryjne w I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki UJ (15 III 2019)

I Pracownia Fizyczna w Instytucie Fizyki UJ (1 III 2019)

I Pracownia Fizyczna w Instytucie Fizyki UJ – grupy fizyczne z klas 2e i 3e (15 II 2019)

I Pracownia Fizyczna w Instytucie Fizyki UJ – klasa 3a (15 II 2019)

I Pracownia Fizyczna w Instytucie Fizyki UJ (23 XI 2018)

I Pracownia Fizyczna w Instytucie Fizyki UJ (16 XI 2018)

2017/2018

I Pracownia Fizyczna (16 I 2018)

I Pracownia Fizyczna (15 XII 2017) 1d

I Pracownia Fizyczna (15 XII 2017) 1a

I Pracownia Fizyczna (8 XII 2017)

I Pracownia Fizyczna (7 XII 2017) 1c

I Pracownia Fizyczna (7 XII 2017) 2ce

I Pracownia Fizyczna (24 XI 2017)

I Pracownia Fizyczna (10 XI 2017)

2016/2017

I Pracownia Fizyczna (10 III 2017)

Synchrotron „Solaris” (16 XII 2016)

I Pracownia Fizyczna (16 XII 2016)

I Pracownia Fizyczna (4 XI 2016)

I Pracownia Fizyczna (28 X 2016)

I Pracownia Fizyczna (16 X 2016)

I Pracownia Fizyczna (13 X 2016)

2015/2016

I Pracownia Fizyczna (11 III 2016)

I Pracownia Fizyczna (26 II 2016)

2014/2015

I Pracownia Fizyczna (7 XI 2014)

I Pracownia Fizyczna (24 X 2014)

I Pracownia Fizyczna (16 X 2014)

2013/2014

Zajęcia lekcyjne bazują na eksperymentach z zakresu mechaniki, termodynamiki, elektrycznościoptyki, które uczeń wykonuje samodzielnie pod kierunkiem doświadczonych pracowników i doktorantów Instytutu Fizyki. Zajęcia pozwalają na skuteczne zaznajomienie uczniów ze specyfiką pracy w laboratorium oraz z podstawami optymalizacji pomiarów i analizy niepewności pomiarowych a jednocześnie dostarczają bogatego materiału eksperymentalnego do pracy na lekcjach fizyki i zajęciach dodatkowych.

Uczniowie wykonują ćwiczenia pracując w 2-osobowych zespołach. W czasie zajęć pracują w 3-4 różnych grupach, które realizują inne tematy (ćwiczenia). Każdy uczeń otrzymuje zestaw materiałów pomocniczych w skład których wchodzi karta pracy oraz instrukcja – zawierająca niezbędne wiadomości podstawowe, opis przebiegu ćwiczenia oraz schemat układu doświadczalnego.
Wyjazdy klas odbywają się w czwartki i piątki.

Uczniowie klas drugich i trzecich (matematyczno-fizycznych) kontynuują zajęcia laboratoryjne, które zaczęli w klasie pierwszej. Uczniowie wszystkich klas pierwszych zaczynają współpracę z Instytutem Fizyki, którą będą kontynuować w czasie nauki w naszej szkole.

Opiekunowie: mgr Maria Piasny, mgr Ewa Leśniewska-Sowa.

I Pracownia Fizyczna (22 XI 2013)

I Pracownia Fizyczna (14 XI 2013)

I Pracownia Fizyczna (24 X 2013)