Instytut Fizyki UJ w I LO – „Laboratorium – ciepło topnienia lodu…”

Nasza szkoła od lat współpracuje z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki temu licealiści mogą brać udział w licznych ćwiczeniach laboratoryjnych.

21 października 2015 roku mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole pracowników UJ: panią doktor Teresę Jaworską-Gołąb, pana inżyniera Janusza Konarskiego oraz pana doktoranta Tomasza Pięte.
Dzięki tej wizycie uczniowie z klas 2a, 2g oraz 2e mogli laboratoryjnie wyznaczyć ciepło topnienia lodu metodą kalorymetryczną. Po dokładnym objaśnieniu ćwiczenia i wstępie teoretycznym poprowadzonym przez panią doktor licealiści, podzieleni na grupy 4 osobowe, otrzymali przyrządy potrzebne do badania i przystąpili do wykonywania pomiarów oraz obliczeń. Pod kierunkiem doświadczonych pracowników i doktorantów Instytutu Fizyki ćwiczenie przebiegło bardzo sprawnie. Uczniowie brali czynny udział w dyskutowaniu wyników. Po zakończonym ćwiczeniu wprowadziliśmy dane do komputera, aby prowadzący mogli ocenić naszą pracę.

Bardzo serdecznie podziękowaliśmy naszym prowadzącym za świetnie przeprowadzoną lekcję oraz pani Marii Piasny, która czuwała nad całym przedsięwzięciem. Dzięki tym ćwiczeniom młodzi pasjonaci fizyki mogli zaspokoić swoją ciekawość i nabyć wiele nowych umiejętności.

Accessibility Toolbar