Święto Wojska Polskiego (VIII 2017)

Artykuł: [ Starostwo Powiatowe w Olkuszu ]

15 sierpnia to w polskiej historii data bardzo ważna. To Święto Wojska Polskiego obchodzone na pamiątkę Bitwy Warszawskiej z 1920 r., która zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę, lecz także bitwy uważanej niejednokrotnie za jedną z ważniejszych w historii Europy, a nawet w historii świata.

Jak co roku, powiatowe uroczystości rozpoczęła Msza św. za Ojczyznę w Bazylice św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu. Po mszy przedstawiciele Powiatu Olkuskiego ze Starostą Pawłem Piasnym i Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Dariuszem Rzepką na czele, Posłowie na Sejm RP Lidia Gądek i Agnieszka Ścigaj, delegacje władz gmin Powiatu Olkuskiego, organizacji kombatanckich i służb mundurowych, szkół i zakładów pracy, związków zawodowych, harcerstwa i innych organizacji działających w Powiecie złożyli kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uroczystości towarzyszyła Reprezentacyjna Olkuska Orkiestra Dęta. Wartę przy pomniku pełnili funkcjonariusze Straży Miejskiej w Olkuszu oraz harcerze Hufca ZHP Olkusz.

Accessibility Toolbar