XXVII Rajd Pieszy Szlakami Walk Oddziału „Hardego” (IX 2013)

W miniony piątek, 27 września 2013 roku, młodzież reprezentująca nasze liceum uczestniczyła w XXVII Rajdzie Pieszym Szlakami Walk Oddziału „Hardego”. Szlak wiódł z Olkusza, przez RabsztynCzarny Las do Jaroszowca. Celem rajdu było poznanie miejsc upamiętniających walkę partyzantów o wyzwolenie narodowe oraz uczczenie 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Na mecie rajdu uczestnicy wzięli udział w konkursach wiedzy historycznej i turystycznej oraz poddani zostali testom sprawnościowym. W konkurencjach rajdowych nasze drużyny zajęły dwukrotnie pierwsze miejsca (testy wiedzy i konkurs sprawnościowy) i jedno trzecie(konkurs sprawnościowy). Miłym akcentem umilającym wspólne spotkanie była grochówka z wojskowego kotła.
Na zakończenie imprezy uczestnicy rajdu wzięli udział w mszy polowej w intencji walczących i poległych za ojczyznę.

Organizacją rajdu zajęła się nauczycielka historii – Anna Miszczyk, opiekunkami młodzieży były: Angelika Kubańska i Beata Szymczyk-Bąchór.

Accessibility Toolbar