Michał Ostrowski – spotkanie z Absolwentem (IX 2013)

Fascynacja astronomią w I Liceum Ogólnokształcącym

Dnia 17 września 2013 roku odbyło się spotkanie z absolwentem – prof. dr hab. Michałem Ostrowskim – kierownik Zakładu Astrofizyki Wysokich Energii w Obserwatorium Astronomicznym UJ w Krakowie. Gość przedstawił młodzieży swoją drogę do astronomii, poczynając od pierwszych zainteresowań w szkole podstawowej i liceum, aż po, prowadzone obecnie, badania wysoko energetycznego promieniowania gamma.
W krótkiej prezentacji pokazał metody takich obserwacji i wybrane odkrycia międzynarodowego obserwatorium H.E.S.S. Obecnie prof. M. Ostrowski pracuje też przy budowie nowego obserwatorium CTA koordynując prace, zaangażowanego w to, dużego polskiego konsorcjum naukowego.

W drugiej części spotkania prof. M. Ostrowski przedstawił prezentację pełną kolorowych obrazów obiektów astronomicznych, od planet i mgławic do kwazarów i czarnych dziur,
a także opowiedział o studiach fizyki i astronomii na Uniwersytecie Jagiellońskim zachęcając młodzież do rozwijania swoich pasji naukowych. Na zakończenie spotkania profesor podarował szkole pamiątkę – miniaturkę flagi polskiej, którą zabrali ze sobą w kosmos amerykańscy kosmonauci.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas matematyczno–fizycznych pod opieką mgr Marii Piasny. Nasz gość zaprosił zainteresowanych astronomią na prowadzone, przez niego, w Miejskim Ośrodku Kultury – Kółko Astronomiczne.
Spotkanie zorganizowała mgr Bogusława Wajdzik.

Accessibility Toolbar