Spotkanie młodzieży z Polski, Ukrainy i Niemiec (VI 2014)

W dniu 24 czerwca 2014 roku w naszej szkole gościliśmy młodzież z Ukrainy i Niemiec wraz z opiekunami. Młodzi przybyli do Olkusza na zaproszenie Zarządu Powiatu, w ramach współpracy partnerskiej między Powiatem OlkuskimKyffhaeuser i Kałuskim. Okazją do zaproszenia młodzieży była 10 rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. Właśnie dlatego kilkudniowa wizyta przebiegała pod hasłem: „Zjednoczona Europa„.

Pierwsze integracyjne spotkanie naszych uczniów z młodzieżą ukraińską i niemiecką odbyło się już 22 czerwca podczas wycieczki do Krakowa. Następnego dnia uczniowie naszej szkoły z kolegami i koleżankami z Ukrainy i Niemiec wzięli udział w warsztatach plastycznych, zorganizowanych w IV Liceum Ogólnokształcącym, w czasie których wykonano wspólne dzieło – model kuli ziemskiej, złożony z narodowych flag i rysunkowych impresji uczestników. Efekt zespołowej pracy twórczej zaprezentowano dzień później w naszej szkole, podczas najważniejszego punktu programu – wspólnej debaty.

Przybyłych gości powitała Pani dyrektor Irena Majda, Starosta Olkuski Pani Barbara Rzońca, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Pan Dariusz Rzepka oraz młodzież naszej szkoły, występując w  programie artystycznym. Następnie każda grupa narodowościowa przedstawiła przygotowaną przez siebie prezentację na temat własnego kraju. Najciekawszym jednak momentem spotkania była wspólna debata. Przebiegała ona pod hasłem: „Zjednoczeni w różnorodności„. Dyskutowano o tym co nas – nasze narody i państwa – łączy, a co różni we współczesnej Europie. Do dyskusji włączyli się również opiekunowie młodzieży.
Na koniec spotkania podsumowano wszystkie argumenty. Okazało się, iż każdy uczestnik debaty szanuje swoją tożsamość narodową ale również ceni przynależność do Europy i nieistotne czy jest to Zachodnia, Środkowa czy Wschodnia część kontynentu, ale ważne, że Europa jest wspólna dla  Polaków, Ukraińców i Niemców. Kończąc spotkanie w szkole uczniowie życzyli przedstawicielom z Ukrainy, żeby ich państwo szybko dołączyło do Unii Europejskiej.

Z gośćmi młodzież naszej szkoły pożegnała się wieczorem w Rabsztynie, gdzie została zorganizowana wspólna kolacja z tańcami i karaoke.

Accessibility Toolbar