„Małopolska Pamięta” – podsumowanie projektu

VI Ogólnopolska Konferencja dla młodzieży „O wolności i prawach człowieka”
– podsumowanie projektu „Małopolska Pamięta”

10 grudnia 2019 roku uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycielek Angeliki Kubańskiej oraz Agnieszki Kocjan-Hickiewicz uczestniczyli w VI Ogólnopolskiej Konferencji dla młodzieży „O wolności i prawach człowieka”.
Spotkanie odbyło się w Publicznej Bibliotece Galeria Książki w Oświęcimiu.

Wiodącym tematem konferencji było hasło – Inny: lepszy, gorszy, taki sam? Pierwszy wykład na temat praw człowieka poprowadziła dr Alicja Bartuś z Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka, koordynatorka projektu „Małopolska Pamięta”. Na spotkanie z młodzieżą zaproszono dr hab. Aleksandrę Wentkowską z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, oraz przedstawicieli mniejszości romskiej z wadowickiego Stowarzyszenia „Cierchenia”.
Podczas konferencji dyskutowano nad sytuacją we współczesnym świecie, a także o konkretnych działaniach w przestrzeni publicznej na rzecz poszanowania praw człowieka. Konferencji towarzyszył Maraton Pisania Listów w obronie młodych osób z 10 państw, których prawa człowieka zostały złamane.

Spotkanie było podsumowaniem projektu historycznego „Małopolska Pamięta”, którego pierwsza część odbyła się w październiku bieżącego roku (dwudniowy wyjazd do Oświęcimia na cykl warsztatów i wykładów poświęconych tematyce Holocaustu).
Warto nadmienić, iż nasze liceum do tego projektu przystąpiło pierwszy raz we wrześniu 2015 roku i do tej pory zajęcia oraz warsztaty prowadzone w ramach projektu cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczniów.

Accessibility Toolbar