Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (XII 2019)

We wtorek 10 grudnia 2019 roku w naszym Liceum młodzież uroczyście uczciła Dzień wolontariusza. Z tej okazji uczniowie wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych przez Panią Janinę Lenarczyk – głównego koordynatora z Centrum Wolontariatu w Olkuszu.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – to święto, które obchodzone jest corocznie 5 grudnia. Zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1985 roku i światowe obchody koordynowane są właśnie przez wolontariuszy ONZ.
Celem tego święta jest uznanie i docenienie pracy wolontariuszy na całym świecie – za ich trud, czas, poświęcenie i umiejętności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego.

Działalność wolontariuszy jest bardzo szeroka i obejmuje wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie pomocy humanitarnej i medycznej, monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz wspieranie organizacji pożytku publicznego.
Cieszymy się, że nasi uczniowie poprzez liczne działania na rzecz potrzebujących uczą się życzliwości, wrażliwości i ofiarności.

Accessibility Toolbar