Dzień dobrych uczynków (2022)

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu wzięło udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Pokoju i Dnia Dobrych Uczynków, zorganizowanego w dniu 21 września 2022r. na Rynku olkuskim przez Stowarzyszenie Res Sacra Miser. Happening był podsumowaniem akcji zrealizowanych przez wolontariuszy z wielu olkuskich szkół. Nie zabrakło też naszej szkoły.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pokoju i Dnia Dobrych Uczynków wzięliśmy wzięła udział w akcjach: „Strażnicy Pamięci” i „Zielono Mi”.

„Strażnicy Pamięci”, to akcja podczas której uporządkowaliśmy groby historycznej nekropolii. Stary Cmentarz olkuski to miejsce niezwykłe. Kryje w sobie historię naszego miasta, wplecioną w historię walk narodowo wyzwoleńczych naszej Ojczyzny. Sprzątanie nekropolii miało wymiar realny jak i symboliczny. Towarzyszył nam w tym „Strażnik Pokoju”, Honorowy Obywatel Miasta Olkusza –druh Ryszard Kowal jeden z najstarszych mieszkańców ziemi olkuskiej, legenda Armii Krajowej, opiekun Starego Cmentarza. Dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie.

„Zielono Mi” – to akcja na rzecz ochrony środowiska. Zasadziliśmy piękne kwiaty wokół szkoły, aby upiększyć przestrzeń wokół nas i zwrócić uwagę jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa naturalne, niczym nie skażone środowisko.

Dlatego naszym akcjom przyświecało hasło: „Razem dla wspólnego dobra”.

Accessibility Toolbar