Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Papież zza żelaznej kurtyny…”

10 października 2018r. mieliśmy niezwykłą okazję uczestniczyć w Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej z racji 40 rocznicy wyboru Jana Pawła II na stolicę apostolską pt. „Papież zza żelaznej kurtyny. Wpływ pontyfikatu Jana Pawła II na państwa i Kościoły bloku sowieckiego

Nasza Szkoła została zaproszona jako jedna z pięciu w całym województwie małopolskim do wzięcia udziału w tym niezwykłym wydarzeniu. Konferencja w Polsce odbyła się w  Auditorium Maximum UJ w dniach 9 i 10 października. Trzeci dzień naukowcy spędzili na obradach w Budapeszcie. Uroczyste zakończenie miało miejsce 12 października w siedzibie węgierskiego parlamentu. Uczestnikami konferencji byli naukowcy z Polski, Bułgarii, Czech, Niemiec, Rosji, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Węgier i Włoch.

Głównym tematem obrad była sytuacja kościołów chrześcijańskich w dyktaturach komunistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Jana Pawła II jako przywódcy Kościoła katolickiego.

Podczas ceremonii otwarcia konferencji, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera odczytał list skierowany do uczestników obrad przez prezydenta Andrzeja Dudę. [fragment przemówienia].
Pragnę serdecznie podziękować i pogratulować organizatorom niezwykłego wydarzenia, jakim jest ta konferencja. Niezwykłego, gdyż poświęconego jednej z najwybitniejszych postaci XX wieku, oraz, z racji swojej formuły, będącego wymownym znakiem wielowiekowej, wypróbowanej przyjaźni polsko-węgierskiej – również dzisiaj dobrze służącej obu naszym narodom oraz rozwojowi Europy jako wspólnoty wolnych państw wolnych narodów.
Dziękuję znakomitym uczonym, którzy przyjęli zaproszenie do tej wspólnej refleksji nad rolą, jaką odegrał św. Jan Paweł II w kontekście przemian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej od końca II wojny światowej do początku lat 90. ubiegłego wieku. Gorąco witam w Polsce wszystkich mówców i gości zagranicznych, reprezentujących kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Rosję oraz Stany Zjednoczone Ameryki. Wyrażam nadzieję, że pobyt w Krakowie – w mieście, którego historia i klimat intelektualny w znacznej mierze ukształtowały Karola Wojtyłę jako osobę, myśliciela i człowieka Kościoła – pomoże Państwu głębiej wniknąć w istotę fenomenu, jakim był pontyfikat Papieża Polaka”.

Ks. prof. Józef Marecki przekazał z kolei zebranym przesłanie wystosowane przez metropolitę krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego.

– W dniu wyboru Karola Wojtyły na papieża „Manifest komunistyczny” przegrał z Ewangelią. To było zwycięstwo dobra nad złem, miłości nad nienawiścią, zwycięstwo prawdy nad kłamstwem – mówił w wystąpieniu otwierającym konferencję prezes IPN dr Jarosław Szarek.

W imieniu NEB naukowe spotkanie w Krakowie otworzyła jego przewodnicząca dr hab. Réka Földváryné Kiss. Następnie pierwszy panel dyskusyjny poprowadził dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał. Krakowski IPN był współorganizatorem tej konferencji.

10 października 2018 r., podczas drugiego dnia obrad szczególnie wyróżnił się dr Andrzej Grajewski, historyk, publicysta, autor książek, zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Gość Niedzielny”, były członek Kolegium IPN. Większą część swego wystąpienia poświęcił na polemikę z przedmówcą, dr hab. Momchilem Metodievem z Bułgarii, dotyczącą tzw. bułgarskiego tropu w zamachu na Jana Pawła II z 13 maja 1981 r.

Dwa dni obrad w Krakowie podsumował prof. Jan Żaryn (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), który wygłosił wykład, zatytułowany „Jan Paweł II – znaczenie pontyfikatu dla Polski i świata”.

Obrady ostatniego dnia konferencji skupione były wokół pontyfikatu Jana Pawła II oraz jego znaczenia. Referaty przedstawione przez mówców poświęcono m.in. reakcjom węgierskiego parlamentu na wieść o wyborze papieża, czy współpracy komunistycznych wywiadów i partii w czasie zamachu na Jana Pawła II.

Patronat honorowy nad konferencją sprawował metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz marszałek Sejmu Republiki Węgierskiej László Kövér.

To wydarzenie przyczyniło się do poszerzenia wiedzy naukowej naszych uczniów i choć wiele zagadnień pozostaje wciąż niezbadanych, to jednak osoba Jana Pawła II  nadal wywiera istotny wpływ na nasze życie i pozycję Polski w świecie.

Accessibility Toolbar