Kresy – polskie ziemie wschodnie… (edycja IV)

„Polacy bez Ojczyzny. Losy Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1946–2015”

9 czerwca 2016 roku w Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie odbyła się sesja naukowo-edukacyjna kończąca IV edycję Projektu Edukacyjnego „Kresy-polskie ziemie wschodnie w XX wieku„.
Projekt obejmował: inauguracyjną sesję naukowo-edukacyjną, warsztaty dla uczniów i nauczycieli, wykłady, pokazy filmów, debaty, spotkania z żyjącymi świadkami oraz konkurs dla uczniów, a także końcową sesję połączoną z wręczeniem nagród i dyplomów.

Miło nam poinformować, że w tym roku dwoje uczniów otrzymało tytuł Laureata. Łukasz Hawrylak – uczeń klasy 1c zdobył 4. miejsce, a Klaudia Sołtysik z klasy 1d zajęła 5. miejsce.
Zadaniem uczniów było przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej, na podstawie dostępnej literatury oraz zgromadzonych dokumentów, wspomnień uczestników i materiału ikonograficznego.

Projekt „Kresy” został włączony do Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej. Realizowany jest wspólnie przez pięć podmiotów: Kuratorium Oświaty w KrakowieBiuro Edukacji Publicznej Oddziału IPNUniwersytet Papieski im. Jana Pawła IIMuzeum Archeologiczne w Krakowie i Fundację Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Laureaci I miejsca i ich opiekunowie otrzymali w nagrodę wyprawę edukacyjną na Kresy, przygotowaną przez IPN, a uczniowie, którzy zajęli II miejsce – wolny wstęp na wybrany przez siebie kierunek studiów na Uniwersytecie Papieskim.

Uczniowie naszego liceum po raz czwarty przystąpili do projektu. Trzy lata temu tematem przewodnim była: „Rzeź Wołyńska”, dwa lata temu – Akcja „Burza” i obrona Lwowa, a w ubiegłym roku uczniowie poznawali losy repatriantów. Głównym tematem była „Repatriacja, czy ekspatriacja? Wyjechać czy zostać? Masowe wypędzenia obywateli polskich z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1944-1959„.

Celem projektu jest zapoznanie uczestników z historią Kresów Wschodnich w XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem losu Polaków, którzy pozostali na tych ziemiach po II wojnie światowej i egzystowali w trudnych warunkach sowieckiego reżimu, a także tych, którzy mieszkają tam współcześnie „Nie jesteśmy w stanie zmienić biegu historii, ale możemy ją wspólnie udokumentować.
W ten sposób damy choć trochę satysfakcji tym naszym rodakom, którzy pomimo bolesnych wyroków historii wciąż trwają na swym kresowym posterunku”- piszą Organizatorzy Projektu. Pragniemy przyczynić się do ocalenia tej cząstki naszej narodowej pamięci, a także udostępnić uczniom i nauczycielom rzetelną wiedzę”.
Gratulujemy najlepszym!

Opiekunem merytorycznym naszych zwycięzców była mgr Bogusława Wajdzik.

Accessibility Toolbar