XVI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Konstytucji RP „Młody Konstytucjonalista”

21 maja 2019 roku w Zespole Szkół Nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu odbył się XVI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Konstytucji RPMłody Konstytucjonalista”. Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu olkuskiego nie zabrakło przedstawicieli naszego Liceum, którzy wykazali się znakomitą wiedzą w tej dziedzinie.

I miejsce zdobyła Anna Szatan z klasy 2b o profilu ekonomiczno-prawnym realizująca przedmioty rozszerzone matematykę, geografię lub historię oraz wiedzę o społeczeństwie lub informatykę w zakresie rozszerzonym.

Opiekunem merytorycznym uczniów był mgr Grzegorz Kaszewski.
Po raz kolejny licealiści z olkuskiej „Jedynki” udowodnili, że I LO to szkoła kształcąca wszechstronnie, dająca wiele możliwości absolwentom zarówno w przedmiotach matematycznych jak i humanistycznych.
Serdecznie gratulujemy laureatce I miejsca i życzymy kolejnych osiągnięć!

Accessibility Toolbar