Wydział Chemii UJ – zajęcia laboratoryjne (11 II)

W 2016 roku Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego objął swoim patronatem I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu. W ramach tej współpracy w laboratoriach Wydziału Chemii organizowane są zajęcia laboratoryjne dla uczniów z klas drugich o profilu biologiczno-chemicznym.

11 lutego odbyły się pierwsze zajęcia, których tematem były „Podstawowe czynności laboratoryjne – przygotowanie roztworów o określonych stężeniach (procentowych i molowych)”.  Nad prawidłowym przebiegiem zajęć nadzorowali: dwóch pracowników naukowych, laborant oraz nauczyciel chemii z naszej szkoły.

Po zakończonych czynnościach w laboratorium na uczniów czekała niespodzianka – pokaz doświadczeń z wykorzystaniem ciekłego azotu. Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne zajęcia.

Accessibility Toolbar