Wydział Chemii UJ – zajęcia laboratoryjne (10 III)

10 marca 2020r. kl. II d realizująca chemię w zakresie rozszerzonym brała udział w kolejnych zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UJ. Tematem drugich zajęć była identyfikacja anionów. Po wykonaniu reakcji charakterystycznych na aniony soli sodowych wykrywaliśmy aniony w 10 probówkach. W planach następne laboratoria i wykrywanie całych soli.
Uczestnictwo w takich zajęciach z pewnością pomoże młodzieży w podjęciu decyzji związanej z wyborem kierunku studiów, pozwoli swobodniej i pewniej poruszać się w laboratorium chemicznym i na pewno pomaga uczniom w uporządkowaniu zdobytych wiadomości na lekcjach w szkole i utrwaleniu wiedzy poprzez doświadczenia.

Accessibility Toolbar