Patronat Wydziału Chemii UJ (II 2019)

W drugim półroczu bieżącego roku szkolnego, klasy realizujące program chemii w zakresie rozszerzonym rozpoczęły zajęcia w laboratoriach Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwsze zajęcia klas II c i II f w dniu 01.02 – natomiast 08.02 klasy II d.

Po zapoznaniu z zasadami BHP, dwuosobowe zespoły przystąpiły do wykonywania ćwiczeń (przygotowywanie roztworów o ściśle określonych stężeniach molowych i procentowych).

Z niecierpliwością czekamy na następne zajęcia.

Accessibility Toolbar