Pierwsze laboratorium w Wydziale Chemii UJ (X 2016)

24 października 2016 roku zostało podpisane porozumienie między Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Chemii prof. dr hab. Piotra Kuśtrowskiego a I Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu reprezentowanym przez panią dyrektor mgr Irenę Majdę.
Na pierwszych inauguracyjnych zajęciach uczennice klasy 3D powitał serdecznie kierownik zakładu Chemii Środowiska dr hab. Andrzej Adamski. Trzy godziny samodzielnej laboratoryjnej pracy pod opieką pracowników naukowych oraz pani mgr Janiny Lasoty miały na celu poszerzenie wiedzy zdobytej na lekcjach chemii oraz rozwijanie pasji badawczych i naukowych.

Accessibility Toolbar