Klasa akademicka SGH w Kopalni Soli „Wieliczka” na trasie górniczej

Dzięki współpracy naszej szkoły z Kopalnią Soli w Wieliczce przy realizacji innowacyjnych projektów edukacyjnych z geografii i ekonomii w praktyce uczniowie klasy matematyczno-fizycznej 1a i uczniowie klasy 2a realizujący przedmiot uzupełniający ekonomia
w praktyce uczestniczyli w zajęciach na trasie górniczej Kopalni Soli „Wieliczka” w dniu 24 października 2016 roku. To już 12 wyjazd na zajęcia do Kopalni podczas którego uczniowie  poznawali tajniki pracy górników i zagadnienia geologiczne. Praktyczna lekcja geografii połączona z ekstremalną wędrówką solnymi korytarzami wykonując ciekawe zadania dostarczyła uczestnikom projektu wielu miłych przeżyć. Roboczy strój, kask, lampa i pochłaniacz to ekwipunek uczestników projektu. Uczniowie wykonali samodzielnie wiele zadań wśród których można wymienić mierzenie poziomu stężenia metanu, transportowanie soli, wyznaczanie drogi pod ziemią ciemnymi korytarzami za pomocą mapy, badanie zasolenia wody. Zajęcia  umożliwiły uczestnikom również rozbijanie skał solnych za pomocą kilofa, a bryły solne uczniowie zabrali na pamiątkę. Każdy przez 3 godziny zajęć mógł poczuć się jak prawdziwy górnik! Na koniec tych praktycznych zajęć każdy z uczestników otrzymał certyfikat wydany przez Kopalnię Soli w Wieliczce podpisany przez przodowego, który prowadził grupę. Tematem zajęć warsztatowych z ekonomii w praktyce było pozycjonowanie  nowej usługi na przykładzie trasy górniczej Kopalni Soli Wieliczka. Tym razem wykład był prowadzony w języku polskim, a bezpośrednio po omówieniu zagadnień marketingowych związanych z badaniami rynkowymi uczniowie wykonali zadania dotyczące analizy rynku i usług oferowanych przez Kopalnię Soli „Wieliczka”. Na zakończenie pobytu w Kopalni na uczniów czekał pyszny obiad zjedzony w restauracji 135 metrów pod ziemią w komorze Warszawa.

Podsumowując innowację pedagogiczną i wyjazdy na zajęcia praktyczne do Kopalni można stwierdzić, że są one jedną z większych atrakcji oferowanych uczniom I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu. Innowacja pedagogiczna udowodniła, że zajęcia edukacyjne można prowadzić w każdych warunkach, a połączenie nauki z przygodą jest odpowiedzią na oczekiwania młodzieży stawiane współczesnemu systemowi szkolnictwa.

Opiekunowie projektu to:
mgr Aneta Durbas – nauczyciel geografii
mgr Grzegorz Kaszewski – nauczyciel ekonomii w praktyce i przedsiębiorczości.

Accessibility Toolbar