III Dzień otwarty SGH w I LO w Olkuszu

15 listopada 2017 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu odbył się trzeci Dzień Otwarty SGH dla klasy akademickiej i zainteresowanych uczniów tematyką ekonomiczną. Klasa akademicka SGH w tym roku szkolnym rozpoczęła drugi rok współpracy z warszawską uczelnią ekonomiczną. Gościem specjalnym była dr Barbara Ocicka – adiunkt w Katedrze Logistyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Temat główny zajęć warsztatowych dotyczył logistyki międzynarodowej. Uczniowie pod okiem wykładowcy SGH pracowali przez trzy godziny lekcyjne nad zadaniami dotyczącymi kosztów przykładowego procesu transportu międzynarodowego, rozmawiali  o ryzyku w spedycji i transporcie.

Na zakończenie zajęć dr Barbara Ocicka przybliżyła młodzieży studium przypadku dotyczącego firmy zajmującej się dystrybucją wina. Studium przypadku zawierało dyskusję, analizy ilościowe, elementy wykładu i wnioski formułowane przez uczniów.

Przeprowadzony Dzień Otwarty SGH stworzył możliwość zorganizowania zajęć  rozwijających zainteresowania uczniów tematyką ekonomiczną i stworzył możliwość poznania kierunku studiów jakim jest logistyka, jej specyfiki i zapotrzebowania na specjalistów w tym zakresie. Zajęcia z zakresu logistyki będą kontynuowane podczas wizyty klasy akademickiej w SGH w Warszawie.

Accessibility Toolbar