Deprecated: Return type of mtekk\adminKit\setting\setting_base::jsonSerialize() should either be compatible with JsonSerializable::jsonSerialize(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/loolkusz/www/wp-content/plugins/breadcrumb-navxt/includes/adminKit/setting/class-mtekk_adminkit_setting_base.php on line 66
II Dzień otwarty SGH w I LO w Olkuszu – I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

II Dzień otwarty SGH w I LO w Olkuszu

W dniu 17 marca 2017 roku odbył się drugi Dzień Otwarty SGH w I Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu dla klasy akademickiej SGH i zainteresowanych uczniów. Warsztaty dotyczyły Giełdy Papierów Wartościowych. Temat zajęć przeprowadzonych przez Pana Krzysztofa Polaka Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank SA oraz Pana Pawła Piskorza Maklera Papierów Wartościowych brzmiał: Selekcja spółek – podstawa zdrowej struktury portfela inwestycyjnego. Pod koniec warsztatów młodzież dowiedziała  się o ścieżce kariery Maklera Papierów Wartościowych, Doradcy Inwestycyjnego z licencjami w Polsce oraz o Chartered Financial Analyst (CFA) i Certified International Investment Analyst (CIIA) – licencjami przyznawanymi za granicą.

Spotkanie zakończyło się informacjami dotyczącymi gry giełdowej, która rozpoczęła się 20 marca i potrwa do 21 kwietnia.
W połowie udziału w grze, uczniowie klasy akademickiej SGH odwiedzą Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i zweryfikują  własne inwestycje w oparciu o notowania podczas sesji giełdowej.
Będzie to kontynuacja programu współpracy z SGH połączona z trzema warsztatami prowadzonymi przez wykładowców SGH z: logistyki, rachunkowości i psychologii reklamy w tej  renomowanej szkole w Polsce.