Zajęcia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w ramach programu „ Klasa akademicka SGH”

W dniach 28 -29 października 2021 roku klasy ekonomiczno–prawne 1b i 3bp uczestniczyły w zajęciach w Szkole Głównej Handlowej w ramach trwającego już 5 lat programu Klasa akademicka SGH. Na auli głównej SGH powitała nas Pani Karolina Skolimowska-Piechowiak – Koordynator Programu Klasa Akademicka SGH. Pierwsze zajęcia dotyczące zastosowania strategii logistycznych w firmie w formie warsztatowej przeprowadziła dr hab. Barbara Ocicka, prof. SGH. Zajęcia dotyczyły zadań transportowych z wykorzystaniem strategii logistycznych. Kolejne zajęcia z big daty przeprowadził dr Zbigniew Gontar. Uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się czym zajmuje się big data, jakie problemy obejmuje a przede wszystkim jak wygląda praca po tej najbardziej prestiżowej specjalizacji, którą można studiować w SGH. Ostatnie zajęcia przeprowadziła dr Justyna Szumniak-Samolej z zakresu „Społecznej odpowiedzialności biznesu”. Zajęcia przeprowadzono metodami aktywizującymi. Zajęcia w SGH oraz spotkania ze studentami – absolwentami I LO w Olkuszu pozwalają naszym uczniom na zorientowanie się jak wyglądają zajęcia na studiach, dają większą wiarę w swoje możliwości a przede wszystkim kształtują umiejętności i kompetencje z zakresu nauk ekonomicznych oraz rozwijają komunikatywność.
W drugim dniu naszego pobytu w Warszawie odwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie uczestniczyliśmy w żywej lekcji historii dotyczącej II wojny światowej i wspaniałego patriotyzmu naszych rodaków. Na zakończenie uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczyciela historii Pani Angeliki Kubańskiej opracowali projekt dotyczący Powstania Warszawskiego, który zostanie omówiony na najbliższych lekcjach historii w I LO. Łączenie teorii z praktyką to mocna strona naszej szkoły, która stwarza możliwość wszechstronnego rozwoju i wychowuje młodzież poprzez wartości patriotyczne i prospołeczne.

Accessibility Toolbar