Prodziekan Wydziału Chemii UJ w I LO (I 2018)

17 stycznia 2018 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie Prodziekana ds dydaktyki Wydziału Chemii UJ dr. hab. Andrzeja Eilmesema z uczniami klas III.
W trakcie spotkania zostały przekazane maturzystom informacje na temat kierunków studiów oferowanych przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2018/2019.

Accessibility Toolbar