Z żalem zawiadamiamy…

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci absolwenta naszego Liceum śp. Andrzeja Kallisty – cenionego lekarza internisty, Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w latach 2002-2006, Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu do 2002 r., radnego olkuskiej Rady Miejskiej w latach 1998 – 2002.

W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu i żałobie z małżonką Panią Marią i córką Magdaleną – absolwentkami I Liceum oraz całą Rodziną i przekazujemy wyrazy najszerszego współczucia wraz ze słowami otuchy gdyż „Ci których kochamy nie umierają nigdy bo miłość to nieśmiertelność”, zapewniając o naszej serdecznej modlitwie i duchowej bliskości.

Dyrekcja,
Grono Pedagogiczne,
Pracownicy Administracji i Obsługi,
Uczniowie oraz Rada Rodziców
I  Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu

Accessibility Toolbar