Z żalem zawiadamiamy…

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Heleny Popiołek – nauczyciela bibliotekarza w I Liceum Ogólnokształcącym w latach 1981-1994.

Łączymy się w bólu i żałobie z całą Rodziną i przekazujemy wyrazy szczerego współczucia wraz ze słowami otuchy gdyż „można odejść na zawsze, by stale być blisko” (ks. Jan Twardowski).

Dyrekcja,
Grono Pedagogiczne,
Pracownicy Administracji i Obsługi,
Uczniowie oraz Rada Rodziców
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu

Accessibility Toolbar