Z żalem zawiadamiamy…

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  śp. Teresy Żuchowskiej – nauczycielki języka rosyjskiego
w I Liceum Ogólnokształcącym w latach 1970-2001.
W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu i żałobie z córką Moniką – absolwentką naszego Liceum oraz całą Rodziną i przekazujemy wyrazy najszerszego współczucia wraz ze słowami otuchy gdyż „można odejść na zawsze, by stale być blisko”,  zapewniając o naszej serdecznej modlitwie i duchowej bliskości.

Dyrekcja,
Grono Pedagogiczne,
Pracownicy Administracji i Obsługi,
Uczniowie oraz Rada Rodziców
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu

 

NEKROLOG

Accessibility Toolbar