Z żalem zawiadamiamy…

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. mgr. Józefa Januszka – nauczyciela matematyki i wychowawcy wielu pokoleń w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu.
Człowiek jest zawsze częścią jakiejś wspólnoty, a Pan Profesor Januszek przynależał do Społeczności I Liceum jako nauczyciel w latach 1957-1990, następnie jako założyciel i Prezes oraz Prezes Honorowy Stowarzyszenia „Złota Arka” Nauczycieli i Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu.
Umiejętności i osiągnięcia zawodowe Pana Józefa Januszka zostały docenione poprzez przyznanie wielu odznaczeń : Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Złotego Krzyża Zasługi, Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Pan Profesor był wielokrotnie wyróżniany również nagrodami Ministra Oświaty i Wychowania, dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu, a za pracę społeczną na rzecz innych i społeczności lokalnej z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz odebrał Nagrodę Cordis Nobilis oraz Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Olkusza.
Pan Profesor Józef Januszek to „Człowiek-Legenda”. Pogodny, uśmiechnięty, oddany młodzieży i swojej pracy. Takim Go zapamiętamy!
W tych trudnych chwilach, łącząc się w bólu i żałobie pragniemy przekazać Małżonce Pana Profesora – Pani Antoninie, Dzieciom – absolwentom naszego Liceum oraz całej Rodzinie wyrazy najszczerszego współczucia i słowa otuchy: „Śmierć nie jest kresem naszego istnienia – żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem oni to dalej my (…)”.
– Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obsługi, Uczniowie oraz Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu
Ostatnie pożegnanie śp. Józefa Januszka odbędzie się w piątek 8 lipca 2022 r. o godz. 14:00. w Kaplicy Domu Przedpogrzebowego w Olkuszu.

Accessibility Toolbar