Narodowe Czytanie (IX 2023)

Jak co roku, nasze Liceum wzięło aktywny udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” na rynku w Olkuszu w dniu 09.09.2023 roku. Fragmenty powieści czytała nasza Pani Dyrektor – mgr Irena Majda.

Akcja Narodowego Czytania została zainicjowana w 2012 roku. W tym roku lekturą była powieść Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem z racji 160 rocznicy Powstania Styczniowego.

To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a jednocześnie ważna w swoim patriotycznym przesłaniu. Przypomnieliśmy sobie losy rodziny Bohatyrowiczów i Korczyńskich oraz dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powróciło we wspomnieniach bohaterów i legendzie jako symbol i fundament narodowej pamięci.

Dziękujemy Pani Dyrektor Beacie Dziąbek Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu za zaproszenie na to ważne i ciekawe wydarzenie oraz naszej kochanej młodzieży za obecność.

Accessibility Toolbar