Komunikat

Egzamin maturalny: 8-29 czerwca 2020

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej. Egzamin maturalny: Termin: 8-29 czerwca br. W tym roku nie będzie ustnego egzaminu maturalnego. Dodatkowy egzamin maturalny powinien odbyć się na początku lipca br. Przewidujemy, że wyniki matury będą podane do ok. 11 sierpnia br. Osoby,…
Read more

Przedłużenie zawieszenia zajęć do 24 maja 2020

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przedłużenie zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków: Termin: 24 maja br. Do tego czasu uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej.

Egzamin maturalny przełożony

Egzamin maturalny przełożony. Nowy termin zostanie podany na co najmniej 3 tygodnie przed planowaną datą organizacji.

Przedłużenie zawieszenia zajęć, nauka zdalna…

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, przedłużony zostaje okres zawieszenia zajęć w szkole do 10 kwietnia 2020 r. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauka jest realizowana na…
Read more

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH…

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej   Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To…
Read more

Matura na 100%

Miło nam poinformować, że nasi uczniowie jako jedyni w powiecie olkuskim zdali tegoroczną maturę na 100% w pierwszym terminie. Warto podkreślić, że wszyscy absolwenci naszego liceum (177 uczniów) przystąpili do egzaminu dojrzałości i z powodzeniem go zdali. Wynik zdawalności wśród…
Read more

Świadectwa dojrzałości

Wydawanie świadectw dojrzałości – wyników matur odbędzie się dnia 4 lipca 2019 roku (czwartek) od godz. 9.00 do 12.00 w sali nr 23. Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości.

Świadectwa dojrzałości

Wydawanie świadectw dojrzałości – wyników matur odbędzie się dnia 3 lipca 2018 roku (wtorek) od godz. 9.00 do 12.00 w sali nr 55. Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości.