Zakrętki dla Kuby (X 2013)

październiku 2013 roku zorganizowaliśmy w naszej szkole zbiórkę zakrętek na wózek inwalidzki dla 16-letniego Kuby z Raciborza. Przekazaliśmy 168 kg plastikowych nakrętek. Najwięcej zebrały klasy 1g2c i 1c – powyżej 20 kg, a klasy 2d3d2a i 1d – powyżej 10 kg.
Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły za aktywne włączenie się w akcję.
Pomysłodawczynią była wolontariuszka z klasy 2c – Joanna Zielińska.

Accessibility Toolbar