II Powiatowy Konkurs Matematyczny

Regulamin

[ Regulamin konkursu ]
[ Załącznik nr 1 ]

Wyniki

Dnia 10 czerwca 2015 roku zostały ogłoszone wyniki. Zgodnie z regulaminem laureatami II Powiatowego Konkursu Matematycznego dla Uczniów Gimnazjum zostali:

  1. Szymon Auguścik z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach (uzyskał 20 pkt)
  2. Mateusz Frejlich z Gimnazjum nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu (uzyskał 19,5 pkt)
  3. Jan Barczyk z Gimnazjum nr 2 w Wolbromiu oraz
    Dariusz Kluczewski z Gimnazjum nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida w Olkuszu
    (uzyskali 16,5 pkt)

Relacja

Dnia 3 czerwca 2015 roku odbył się II Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Gimnazjalistów pod patronatem Starosty Powiatu Olkuskiego oraz Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczestnikami konkursu było 31 uczniów z 11 gimnazjów powiatu olkuskiego. Impreza rozpoczęła się spotkaniem uczniów i ich opiekunów z Dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego oraz z gośćmi honorowymi: Przewodniczącą Rady Powiatu w Olkuszu – Panią Małgorzatą Węgrzyn, Wicestarostą Powiatu Olkuskiego – Panem Janem Orkiszem, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego dr. hab. Wojciechem Słomczyńskim.

Dr hab. Wojciech Słomczyński jest matematykiem, związanym z Instytutem Matematyki. Bada chaos, entropię i fraktale. Jego zainteresowania naukowe obejmują także różnorodne zastosowania matematyki, od fizyki kwantowej, poprzez biologię, ekonomię, politologię, do historii sztuki. W trakcie spotkania profesor Wojciech Słomczyński wygłosił prelekcję dla gimnazjalistów. Na końcu życząc gimnazjalistom otwartych umysłów i zdrowej rywalizacji, poinformował o własnej nagrodzie dla zwycięzcy konkursu – książce której jest współautorem – „Każdy głos się liczy! Wędrówka przez krainę wyborów”.

Po uroczystym rozpoczęciu i poczęstunku przystąpiono do części konkursowej. Uczniowie mieli do rozwiązania (w ciągu 60 minut) 4 zadania problemowe. W dniu konkursu profesor Wojciech Słomczyński wygłosił również wykład dla uczniów drugich klas matematycznych naszej Szkoły. Dzięki temu spotkaniu uczniowie mogli poznać sposoby wyborów rządzących w starożytnej Grecji – kolebce demokracji czy w Republice Wenecji, która była najdłużej istniejącą republiką w dziejach. Oprócz historycznych form wybierania poruszono również tematykę ordynacji wyborczej w Polsce, analizowano system proporcjonalny, mieszany i większościowy – ich wady i zalety.

Wręczenie nagród

Dnia 16 czerwca 2015 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród przez Panią Irenę Majdę – Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu, Panią Małgorzatę Węgrzyn – Przewodniczącą Rady Powiatu, Pana Jana Orkisza – Wicestarostę Powiatu Olkuskiego, Pana Roberta Herzyka – Przewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Panią Barbarę Tarczyńską – Wicedyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu.
Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu oraz Radę Rodziców I LO w Olkuszu. Poczęstunek dla uczestników przygotował Pan Grzegorz Pomierny.

Konkurs zorganizowały: Beata Drzewiecka, Renata Dylewska oraz Teresa Kosiarska.

Accessibility Toolbar