Relacja – IX Powiatowy Konkurs Matematyczny

IX Powiatowy Konkurs Matematyczny

4 czerwca 2024 r. odbył się IX Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych pod patronatem Starosty Olkuskiego i Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest to cykliczne przedsięwzięcie, umożliwiające uczniom uzdolnionym matematycznie, sprawdzenie swoich wiadomości

i umiejętności na szczeblu powiatowym.

W tym roku do Konkursu zgłosiło się 26 uczniów z 14 szkół podstawowych powiatu olkuskiego.

Uczestników oraz i ich opiekunów przywitały: Pani Dyrektor Irena Majda wraz z Panią Wicedyrektor Iwoną Sroką i z Panią Wicedyrektor Barbarą Tarczyńską oraz nauczycielami matematyki. Następnie przystąpiono do części konkursowej. Uczniowie mieli do rozwiązania (w ciągu 60 minut) 6 zadań otwartych.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 5 czerwca 2024 r.

Zgodnie z regulaminem laureatami IX Powiatowego Konkursu Matematycznego zostali:

Aleksander Barakomski ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach i Jan Gęgotek ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach.

Wyróżnieni zostali: Antoni Chłosta ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego w Olkuszu i Krzysztof Szargan z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Witeradowie

W piątek, 7 czerwca 2024 r., odbyło się wręczenie nagród.

Laureaci i wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe i Radę Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego. W uroczystości uczestniczyli: Dyrekcja naszego liceum oraz Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk i Wicestarosta Olkuski Rafał Czeladzki.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za udział w konkursie, zwycięzcom i ich nauczycielom gratulujemy.

Konkurs zorganizowały: Iwona Sroka, Beata Drzewiecka, Anna Gardyła i Katarzyna Pięta – nauczycielki matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu.

W dniu konkursu poczęstunek dla uczestników ufundował absolwent naszego liceum Pan Grzegorz Pomierny, na którego wsparcie zawsze możemy liczyć. Dziękujemy

Autorem zdjęć z wręczenia nagród jest Powiat Olkuski.