VI Powiatowy Konkurs Matematyczny

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na VI Powiatowy Konkurs Matematyczny organizowany przez naszą szkołę, który odbędzie się 7 czerwca 2019 roku o godz. 10.00.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich szkół podstawowych (oddziałów gimnazjalnych) z terenu powiatu olkuskiego. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczniów. Zgłoszenia pisemne (załącznik nr 1) należy dostarczyć na nasz adres. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 31 maja 2019 roku. Istnieje możliwość zgłoszenia telefonicznego (tel. 32 6431490). W takim przypadku zgłoszenie pisemne należy przynieść ze sobą na konkurs.

Regulamin konkursu ]
zgoda na przetwarzanie danych ]

Wyniki

Wyniki konkursu – komunikat Jury ]

Relacja

7 czerwca 2019 roku odbył się VI Powiatowy Konkurs Matematyczny pod patronatem Starosty Olkuskiego i Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego celem jest umożliwienie uczniom uzdolnionym matematycznie sprawdzenie swoich wiadomości i umiejętności na szczeblu powiatowym. Laureaci konkursu uzyskują dodatkowy punkt przy rekrutacji.

W tym roku w konkursie brało udział 46 uczniów szkół podstawowych (oddziałów gimnazjalnych) powiatu olkuskiego.
Konkurs rozpoczął się spotkaniem wszystkich uczestników i ich opiekunów z Dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego – mgr Ireną Majdą.
Po czym przystąpiono do części konkursowej. Uczniowie mieli do rozwiązania (w ciągu 60 minut) 5 zadań otwartych.
Ponadto, bezpośrednio po konkursie, dla jego uczestników i dla uczniów klas matematycznych naszej Szkoły wykład pod tytułem „O modelach – matematycznych, i nie tylko” wygłosił dr hab. Michał Wojtylak z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 11 czerwca 2019 r. Zgodnie z regulaminem laureatami VI Powiatowego Konkursu Matematycznego zostali:

Wojciech Jeliński z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego nr 1 w Olkuszu
oraz Katarzyna Roś ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. ppłk. pilota Stanisława Skarżyńskiego
i Julia Włodarczyk ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego Olkuszu

Ponadto wyróżnienia otrzymują Anna Lekston ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Bukownie i Anna Materka z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie.

14 czerwca 2019 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród przez panią Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu Irenę Majdę i panią Wicedyrektor Barbarę Tarczyńską. Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe oraz Radę Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za udział w konkursie, zwycięzcom i ich nauczycielom gratulujemy.
Konkurs zorganizowały: Beata Drzewiecka, Renata Dylewska, Anna Gardyła i Anna Mocny – nauczycielki matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu.

W dniu konkursu poczęstunek dla uczestników przygotował pan Grzegorz Pomierny.

Accessibility Toolbar