Wyniki IX Powiatowego Konkursu Matematycznego

WYNIKI

IX POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

POD PATRONATEM STAROSTY OLKUSKIEGO,
DZIEKANA WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE

Zgodnie z regulaminem laureatami IX Powiatowego Konkursu Matematycznego zostali:
Aleksander Barakomski ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach (uzyskał 16 punktów)
Jan Gęgotek ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach (uzyskał 15 punktów)
Wyróżnieni zostali:
Antoni Chłosta ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego w Olkuszu
Krzysztof Szargan z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Witeradowie

Gratulujemy osiągniętych sukcesów i serdecznie zapraszamy wyżej wymienionych uczniów wraz z opiekunami na uroczyste wręczenie nagród 7 czerwca 2024 r. o godzinie 11.00.

Prace konkursowe mogą być udostępnione do wglądu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z organizatorami.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów matematycznych.

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu
i Organizatorzy Konkursu

Accessibility Toolbar